Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Audit

Zijn al mijn contracten in orde?
Worden de juiste lonen correct betaald?

Bezorgen deze vragen jou de nodige stress? Ben je volledig in orde bij een onverwacht bezoek van de sociale inspectie?
Wij staan in voor een volledige doorlichting van de sociale documenten van jouw onderneming (arbeidsreglement, loondocumenten, contracten, functieklassen en loongegevens, nazicht KBO en werkgeversrepertorium …).

Na een analyse van de situatie ter plaatse bezorgt BizPlus je – uiteraard met de nodige discretie voor de gegevens – een rapport in duidelijke en vooral bruikbare taal. Dat rapport omvat:

  • Een inventarisatie van de vaststellingen en risico’s
  • Een voorstel tot aanpassingen
  • Aanbevelingen en mogelijke denkpistes

Op basis van de audit & de analyse bespreken we samen met jou als ondernemer de verdere stappen die nodig zijn naar concrete uitwerking en implementatie toe. Wij zorgen ervoor dat je volledig op de hoogte bent van eventuele gevaren of valkuilen.
Indien je dat wenst, zorgen we ook voor de nodige oplossingen en verdere begeleiding.
Zo kun je met vertrouwen een onverwachte controle aan van de inspectie.
Wij willen ervoor zorgen dat je op de beide oren kunt slapen.