Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Interessant weetje: nog meer vrijwillige overuren

Het principe is eenvoudig: werkgever en werknemer komen overeen om overuren te presteren en dit op vrijwillige basis. Dit was reeds mogelijk voor 100 uren per kalenderjaar.

Voortaan kunnen alle bedrijven uit de privé sector het krediet van vrijwillige overuren optrekken tot 120 uren per kalenderjaar. Daarnaast blijft ook de mogelijkheid bestaan voor sectoren om dit aantal verder op te trekken tot 360 vrijwillige overuren per kalenderjaar. In de Horeca is dit reeds het geval.

Ook de invoering ervan is heel simpel: werkgever en werknemer sluiten een onderlinge overeenkomst die zes maanden geldig blijft en telkens kan worden hernieuwd.

Let wel, vrijwillige overuren worden niet gerecupereerd maar steeds uitbetaald met een toeslag van 50% (of 100% voor zon- en feestdagen). Per dag kan een werknemer max. 11 uur werken, op weekbasis max. 50 uur. Goed nieuws is dat ook voor deze uren een fiscaal gunstregime geldt.
 
Lijken die vrijwillige overuren je wel wat, maar heb je geen zin in de rompslomp van contracten?
Laat je bijstaan door BizPlus.

Contacteer ons en stel je concrete vraag. Wij ontzorgen je graag.