Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Coronacrisis: versoepeling voor werkende studenten - UPDATE

In een eerdere blogpost kon je al lezen over de versoepeling voor de gewerkte uren van de student.

Voor het eerste en tweede kwartaal 2021 tellen de uren die een student presteert in de zorgsector en het onderwijs niet mee voor het contingent van 475 uren. Bovendien worden de inkomsten van de studentenarbeid in deze periode niet meegerekend om te bepalen of de student al dan niet fiscaal ten laste van de ouders is.

Deze uren worden evenmin aangerekend op vlak van kinderbijslag.
In Vlaanderen geldt de regel dat een student vanaf 18 jaar jaarlijks max. 475 uren als jobstudent mag werken om het kinderbijslag te behouden.  Als je jonger bent dan 18 jaar, dat heb je altijd recht op kinderbijslag.

Voor de maanden juli, augustus en september 2021 zit een nieuwe versoepeling er aan te komen. Studenten zullen in alle sectoren kunnen werken, zonder dat deze uren aangerekend worden op het jaarlijks maximum van 475 uren. Dat deze inkomsten eveneens zullen geneutraliseerd worden voor het ‘al dan niet fiscaal ten laste blijven van de ouders’ valt te verwachten, maar staat op dit moment nog niet vast.

Bij Student@Work hebben ze een handig overzichtje: download hier.

Vragen over de tewerkstelling van studenten of andere sociaal wettelijke issues? Klik hier en vind onze contactgegevens.