Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Coronacrisis: versoepeling voor werkende studenten

Een student kan jaarlijks max. 475 uren werken aan een voordelige solidariteitsbijdrage. De werkgever betaalt slechts 5,43% bovenop het loon, de student ziet amper 2,71% van zijn bruto loon ingehouden. Er geldt geen bedrijfsvoorheffing. Interessant dus!

Voor de uren die een student presteerde in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 geldt omwille van de coronacrisis een versoepeling. Alle uren, gepresteerd in deze periode, worden uitzonderlijk niet meegeteld voor het max. krediet van 475 uren.

Ook voor de gezinsbijslagen (‘Groeipakket’) geldt deze uitzondering. Bovendien wordt het inkomen van de student tijdens het 2de kwartaal 2020 niet meegerekend om te bepalen of hij nog fiscaal ten laste blijft.

Om het totaal aantal resterende uren voor 2020 te controleren, kan de student terecht op www.student@work.be. TIP: vraag als werkgever zeker een attest op via jouw student. Dit biedt de zekerheid dat de gepresteerde uren onder het voordelige stelsel vallen. Voor de gewerkte uren die buiten het urenkrediet vallen, gelden de gewone RSZ-bijdragen.

Vragen over de tewerkstelling van studenten of andere sociaal wettelijke issues? Klik hier en vind onze contactgegevens.