Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Wat heeft 2018 voor jouw bedrijf in petto? Over het zomerakkoord dat een winterakkoord werd …

Dat het in de zomer uitgewerkte akkoord, waarin onder meer de nieuwe vennootschapsbelasting werd uitgewerkt, een nogal hobbelig parcours kende is een understatement.

Een aantal items uit dit akkoord (en de programmawet) willen we je zeker niet onthouden.

Kortere opzeggingstermijnen in 2018! [datum nog te bepalen]

Met de invoering van het eenheidsstatuut in 2014 werd de proefperiode afgeschaft. De korte opzeggingstermijn van 1 week om de proefperiode te beëindigen, maakte plaats voor opzeggingstermijnen van 2 tot 4 weken tijdens de eerste 6 maanden van het contract. 

Met het zomerakkoord werd hier opnieuw aan gesleuteld. In de eerste 4 maanden van de arbeidsovereenkomst zullen kortere opzeggingstermijnen worden toegepast.

Anciënniteit

Nieuwe regeling

Huidige regeling

0 < 3 maanden

1 week

2 weken

3 < 4 maanden

3 weken

4 weken

4 < 5 maanden

4 weken

4 weken

5 < 6 maanden

5 weken

4 weken

Tip: Beschouw de eerste 4 maanden van het contract als een evaluatieperiode! BizPlus kan je begeleiden in jouw beslissing. Interesse? Mail danielle@bizplus.be

Uitbreiding flexijobs

Het voordelige stelsel van flexi-jobs in de Horeca wordt vanaf 2018 uitgebreid. Niet alleen de gepensioneerden kunnen voortaan aan de slag en een centje bijverdienen. Ook de kappers, bakkers, slagers, winkels, …kunnen personeel met een flexi-job tewerkstellen.

Een van de voorwaarden is dat de medewerker minstens 4/5de bij een andere werkgever werkt. Het flexi-loon bedraagt momenteel 9,88 EUR. Voor de werknemer is dit een nettobedrag; de werkgever betaalt hierop een forfaitaire bijdrage van 25%. 

Om als flexi-job aan de slag te kunnen, is een raamovereenkomst nodig. Past deze vorm van tewerkstelling in jouw bedrijf? Ja? Contacteer ons voor meer informatie.