Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

3 tips om veranderingen in je bedrijf succesvol door te voeren

“Niet de sterkste of de intelligentste zal overleven, maar wel degene die zich het best kan aanpassen aan verandering.” Deze woorden komen van ‘s werelds beroemdste natuurwetenschapper Charles Darwin. En wat in de natuur geldt, zet zich ook door in het bedrijfsleven. Hoe maak je de mens met honkvaste natuur wendbaar en klaar voor verandering? Hoe maak je met andere woorden van jouw veranderingen een overweldigend succes?

Tip 1: Deel niet gewoon mee. Vertel waarom.

Deel je als zaakvoerder droogweg veranderingen mee en verwacht je dat iedereen je volgt? Bereid je dan maar voor op een flinke portie weerstand. Pak dit anders aan. Begin bij de kern van de zaak. Vertel waarom je bedrijf verandering nodig heeft. En waarom het belangrijk is om vanaf dag 1 als team samen aan deze veranderingen te werken. Zuig iedereen mee in het verhaal. Overtuig en motiveer.

Tip 2: Zoek een balans tussen aansturen en loslaten.

Als zaakvoerder hou je graag de touwtjes in handen. Zeker als er veranderingen op til zijn. Logisch, maar hou die touwtjes vooral niet te strak. Treed op als coach. Stuur iedereen in de juiste richting en laat hen daarna even los. Jouw sterke team heeft heel wat troeven in huis. Laat deze talenten naar boven komen om jouw veranderingsproces op lange termijn succesvol te maken. Laat de administratieve kraks uitdokteren wat er op administratief vlak moet aangepast worden. Laat de mensen op het veld hun procedures bijsturen.

Tip 3: Meten is weten.

Stel slimme doelstellingen op. Wat moet er bereikt worden? Tegen wanneer? En door wie? Koppel cijfers aan deze doelstellingen. Dat maakt het pakken eenvoudiger om tijdens wekelijkse of maandelijkse bijeenkomsten de vooruitgang op te volgen. En aan te passen waar nodig. Want als zaakvoerder heb je een voorbeeldrol. Verwacht je dat je medewerkers wendbaar zijn? Wees dat dan zelf ook.

Laat je door BizPlus begeleiden in je veranderingsproces. Contacteer ons voor een vrijblijvende babbel.