Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Thuiswerkbeleid: maak er als goede werkgever werk van

Telewerken: vroeger heel modern en eerder uitzonderlijk, nu heel normaal en meer dan courant. Zeker nu thuiswerk verplicht of sterk aanbevolen wordt door de overheid ten gevolge van de Covid19 pandemie. Werkgevers en werknemers hebben zich razendsnel weten aan te passen, maar toch klonk de roep om een ‘wettelijk kader’ steeds luider.

Dat zette de werkgevers- en werknemersorganisaties ertoe aan om in de schoot van de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) te sluiten om het door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk te omkaderen. 

Cao nr. 149 werd op 26 januari 2021 gelanceerd en blijft geldig tot 31 december 2021.

CAO nr. 149: voor wie?

Verplicht voor werkgevers die nog geen telewerkbeleid hadden uitgewerkt op 1/01/2021. Het gaat om het door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk.

CAO nr. 149: wat?

De bedoeling van de CAO bestaat erin om de werkgever te verplichten bepaalde duidelijke afspraken te maken met zijn telewerkers omtrent:
  • ter beschikkingstelling van materiaal (of compensatie bij gebruik eigen materiaal)
  • verbindingskosten
  • organisatie van de arbeidsprestaties
  • gepaste en proportionele manier om controle uit te oefenen op de prestaties
  • tijdstippen van bereikbaarheid
  • ondersteuning op vlak van welzijn, ergonomie, technische ondersteuning
  • psychosociale aanpak, terugkeermomenten voorzien

TIP:  

Wij raden onze klanten aan om met deze CAO aan de slag te gaan. Zo draag je er als goede werkgever toe bij om verplicht telewerken in de beste omstandigheden te laten doorgaan. Wij zijn er trouwens van overtuigd dat zowel werkgever als werknemer de vruchten plukken van een goed telewerkbeleid. Zo kan je uit deze gedwongen situatie de prestaties en de productiviteit van je medewerkers optimaliseren en ondersteun je optimaal het welzijn. 

Klaar om de nodige afspraken vast te leggen? Vraag nu je bijlage telewerk aan.