Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Telewerkaangifte: verplicht vanaf 22 november 2021

Het virus is terug in het land en we hebben het geweten.

Op basis van het laatste ministerieel besluit, zijn alle werkgevers (vanaf 22/11/2021) verplicht om hun medewerkers en de niet-telewerkers te registeren via een app.

Met de huidige coronamaatregelen is het terug verplicht om iedereen te laten telewerken. Alleen als de aard van de functie het thuiswerken onmogelijk maakt, of de continuïteit van de onderneming de activiteiten of de dienstverlening in het gedrang komt, mogen werknemers op de werkvloer aanwezig zijn.

Vanaf 20 november is telewerk verplicht voor 4 dagen per week. Per personeelslid is 1 terugkomdag per week mogelijk.
Vanaf 13 december zijn maximaal 2 terugkomdagen per personeelslid mogelijk. Telewerk is dan nog verplicht voor 3 dagen per week.

Daarnaast heeft de regering tevens beslist dat het toezicht op de naleving terug moet worden versterkt. Daarom moeten alle werkgevers vanaf de maand november (voorlopig tot januari 22) maandelijks een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen via de registratietool.
- Het aantal personen werkzaam bij onderneming en vestigingsplaats.
- Het aantal personen werkzaam bij onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is.

De sociale inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden door het voorleggen van een attest  of ander bewijsstuk dat de noodzaak van aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Uitzondering: er moet geen attest worden opgemaakt voor terugkeerdag(en).

Welke ondernemingen?

Deze nieuwe wetgeving betreffende de is van toepassingen op alle onderneming.
Opgelet: de onderneming waar minder dan vijf personen werkzaam zijn, worden vrijgesteld van deze aangifte.

Welke medewerkers?

In het begin van de maand (2 november – 1 december en 2 januari) moet je een foto maken van je onderneming en kijken wie er allemaal is tewerkgesteld. Dit zijn uiteraard de mensen die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst (bedienden – arbeiders – flexijobs – langdurige zieken – mensen in tijdskrediet of loopbaanonderbreking).

Maar tevens moeten ook de volgende personen worden meegeteld:
- De uitzendkracht (interims) die op die datum werkzaam in de onderneming.
- De onderaannemers, consultants, freelancers en zelfstandigen die op structurele manier werkzaam in de onderneming.
- Mensen van onderaannemers (zoals bewaking – gedetacheerden) die structureel in de onderneming aanwezig zijn.

Bepaal het aantal personen dat een functie uitoefent die ‘niet-telewerkbaar’ is.

Die berekening moet je strikt interpreteren.
Enkel de medewerkers die in geen enkel geval hun taken of een deel ervan thuis kunnen uitvoeren, moet je meetellen. Maar de uitzendkrachten, vrijwilligers en werknemers van onderaannemers, freelancers moeten mee worden opgenomen in de telling.

Waar moet je dit als ondernemer invullen?

Al deze informatie moet worden ingevuld in de telewerk registratietool van de RSZ. Je vindt de registratietool terug op de portaalsite van de sociale zekerheid. Daar kan je de tool online invullen. De aangifte moet maandelijks gebeuren, ten laatste op de 6de kalenderdag van de maand met uitzondering van de eerste aangifte die je uiterlijk 30 november indient.

Hoe moet je dit doen?

Om jullie wat wegwijs te maken, hebben we vanuit BizPlus een leidraad gemaakt.
DOWNLOAD HIER GRATIS

Slaat je hoofd op hol met al die regeltjes? Klop aan bij BizPlus.