Doe beroep op de premie voor progressieve werkhervatting

De overheid zet volop in op het terug opstarten van langdurig zieken in het werkveld. Ook al kan dit maar geleidelijk aan. Want het is voor alle partijen een goede zaak. Jij kan als werkgever deze extra werkkracht goed gebruiken. En voor de werknemer is het een verademing om terug mee te draaien en iets te kunnen betekenen voor een ander. Dit vraagt wel wat extra inspanning naar organisatie en planning toe. Daarom heb je als werkgever recht op een werkhervattingspremie.

Wat is de werkhervattingspremie?

Neem je als werkgever een erkende invalide werknemer in dienst? Of laat je een werknemer opnieuw gedeeltelijk het werk hervatten in jouw onderneming? Dan kan je als werkgever recht hebben op de werkhervattingspremie.

Wie heeft recht op de werkhervattingspremie?

Als werkgever heb je recht op de premie als je werknemer voldoet aan deze 4 voorwaarden:

  • Minstens 1 jaar arbeidsongeschikt, met andere woorden erkend als invalide werknemer
  • Het werk progressief hervatten tijdens de periode van 1 april 2023 tot 31 maart 2025
  • Met toestemming van de adviserende geneesheer van de mutualiteit
  • Vóór 1 oktober 2025 minstens gedurende 3 maanden progressief aan het werk

Wat wordt verstaan onder progressieve werkhervatting?

Werkhervatting gaat over het opnieuw aan de slag gaan van een werknemer die eerst volledig arbeidsongeschikt was door ziekte of ongeval. De werknemer gaat hierbij

  • Ofwel minder uren presteren dan voor de arbeidsongeschiktheid
  • Ofwel ander werk uitvoeren dan voordien

Let er zeker op dat er steeds een toestemming is van de adviserend geneesheer van de mutualiteit om het werk te hervatten. Want tijdens deze periode van progressieve werkhervatting wordt de werknemer deels via de werkgever en deels via een ziekte-uitkering betaald.

Hoeveel bedraagt de werkhervattingspremie?

De werkhervattingspremie bedraagt 1.000 euro. Je ontvangt die als werkgever van de mutualiteit van de werknemer in kwestie.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je ontvangt maar 1 werkhervattingspremie per werknemer.
  • Zowel voor een werknemers die al bij jou in dienst waren bij het ingaan van de arbeidsongeschiktheid als voor nieuw aangeworven werknemers.
  • Niet mogelijk voor flexi-jobs en gelegenheidsarbeid, de zogenaamde ‘extra’s’ 

Hoe vraag je de werkhervattingspremie aan?

Vraag de premie bij voorkeur elektronisch aan. Weet wel dat je dit ten vroegste na het einde van de eerste 3 maanden werkhervatting kan doen.

Toch liever op papier?

Download hier het document 

Meer weten? Stel je vragen aan ons. We helpen je graag verder.

Regelmatig tips ontvangen?

Blijf je graag op de hoogte van wat reilt en zeilt binnen de wereld van sociale wetgeving en personeelsbeleid? Vul dan onderstaand formulier in en je krijgt van ons regelmatig handig en onmiddellijk toepasbaar advies in je mailbox.

De grote wervings- en selectiepoll

De grote wervings- en selectie poll
Vul onze poll in en help ons om binnenkort het grote-arbeidsmarkt-mysterie te ontrafelen!

Wij gebruiken cookies om jouw surfervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘cookies aanvaarden’ of verder te gaan op deze website, verklaar je je akkoord met al onze cookies. Meer info

Je kan parkeren op de site “Studiebureau Jonckheere”, parking KBC
BizPlus bevindt zich op de derde verdieping