Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Overeenkomst ‘corona’ overuren: ook voor de ‘relance-uren’

Sedert juli 2021 kunnen ondernemingen (die niet tot de cruciale sectoren behoren) ook gebruik maken van de bijkomende vrijwillige overuren of de zogenaamde netto relance-uren.

Het gaat in 2021 nog over 120 uren waarop geen RSZ en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. Met andere woorden: 120 uren fiscaal voordelige overuren. Ook voor 2022 is een saldo van 120 relance-uren voorzien.

Werkgevers die nog niet alle 120 ‘corona’ overuren hadden opgebruikt, kunnen nu enkel nog een beroep doen op het saldo van de relance-uren. Er is bijgevolg geen sprake van een cumulatie van beide stelsels; 120 uren is het maximum.

De invoering van de relance-uren verloopt, zoals bij de ‘corona’ overuren heel eenvoudig: de werkgever en werknemer sluiten een onderlinge overeenkomst die zes maanden geldig blijft en kan worden vernieuwd.

Had je reeds een overeenkomst opgemaakt voor de ‘corona’ overuren, dan geldt dit document ook voor de relance-uren. Hou in ieder geval de einddatum goed bij en verleng tijdig, indien nodig.

Start je voor het eerst met relance-overuren, dan kan je bij BizPlus terecht.

Contacteer Danielle: