Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Ouderschapsverlof kort samengevat in 5 weetjes

Wil je medewerker ouderschapsverlof aanvragen, maar weet je even niet meer hoe dit in elkaar zit? We vatten het even voor jou samen.
 
 1. Een ouder heeft recht op 4 maanden ouderschapsverlof per kind:
  • Voltijds gedurende 4 maanden
  • Halftijds gedurende 8 maanden
  • 4/5de gedurende 20 maanden
  • Mits akkoord van de werkgever:
   • 1/10de gedurende 40 maanden
   • Flexibele regeling met opsplitsing in weken gedurende max. 16 weken
 2. 1/10de ouderschapsverlof kan opgenomen worden als een halve dag per week of een volledige dag om de twee weken.
   
 3. Als werkgever kan je ouderschapsverlof niet weigeren. Leidt dit verlof tot ernstige organisatorische problemen binnen je bedrijf? Dan kan je dit wel tot 6 maanden uitstellen. Je geeft dit binnen de maand na de aanvraag schriftelijk door aan je medewerker.
   
 4. Je medewerker heeft recht op ouderschapsverlof tot het kind 12 jaar wordt. Is het kind andersvalide, dan gaat dit tot 21 jaar.
   
 5. Belangrijke voorwaarde voor ouderschapsverlof: in de loop van de 15 maanden voor de aanvraag was de medewerker minstens 12 maanden door een arbeidsovereenkomst verbonden. Deze 12 maanden hoeven wel niet aansluitend te zijn.
 
Contacteer BizPlus voor al jouw vragen over ouderschapsverlof.