Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Medewerker ontslaan? Maak werk van de ontslagmotivering.

Iemand ontslaan is geen gemakkelijke taak.
 
Sedert het eenheidsstatuut kan een ex-medewerker bij jou informeren naar de redenen voor zijn/haar ontslag. Niet ingaan op dit verzoek is in elk geval geen (goedkope) optie, want voor het niet motiveren van een ontslag riskeer je als werkgever een boete van 2 weken loon. Ga hier dus niet nonchalant mee om en maak (tijdig) werk van de ontslagmotivering.
 
Met deze 3 praktische tips zetten we je alvast op weg :
 
Tip 1 – Vat de koe bij de horens
 
Merk je dat je medewerker niet (goed) meer functioneert, wacht dan niet te lang om dit probleem aan te kaarten. Stel na afloop van een constructief gesprek, samen met je medewerker, een aantal werkpunten op en zet deze op e-mail of papier. Zo vind je nadien nog een spoor.
 
Tip 2 – Bouw een dossier op met relevante stukken
 
Uit de praktijk stellen we vast dat er vooral mondelinge verwittigingen voorafgaan aan een ontslag. Dit vormt een probleem bij het motiveren van de redenen voor het ontslag. Leg dus zoveel mogelijk schriftelijk vast en verzamel alle bewijsstukken zoals aangetekende zendingen, ondertekende verklaringen, evaluatieformulieren,…. die een motivatiedossier kunnen versterken.
 
Tip 3 – Motiveer je ontslag op een correcte manier
 
Beschik je over de nodige motivering, zorg er dan voor dat je deze binnen een termijn van 2 maanden na het verzoek van jouw medewerker aangetekend aan hem of haar verstuurd.
 
Wanneer het ontslag binnen de eerste zes maanden van de tewerkstelling gebeurt of bij een contract van bepaalde duur, is een ontslagmotivering niet verplicht. Ook bij studenten is dit in principe niet van toepassing.