Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Loonbonus in 2018: iets voor jouw medewerkers?

De laatste weken kregen wij bij BizPlus regelmatig de vraag van ondernemers om het loon van hun medewerkers te verhogen.  Goede voornemens, nieuwe doelstellingen, …. Wie maakt ze nu niet bij de start van het nieuwe jaar?

Buiten loonindexaties, wettelijke verhogingen van de barema’s en loonsverhoging door  functiewijziging zijn er op dit ogenblik door de beperkte loonmarge nog altijd weinig mogelijkheden voorzien.

Een persoonlijke bonus toekennen op basis van resultaat betekent een hoge kostprijs voor jou als ondernemer tegenover een beperkt “laag” nettobedrag uitbetaald aan jouw medewerkers. Dus zeker niet de ideale oplossing.

Toch heeft de wetgever een voordelig alternatief instrument voorzien om de medewerkers te motiveren bij de realisatie van de doelstellingen van jouw onderneming: de loonbonus.

Welke voordelen biedt de loonbonus?

  • Je heb de kans om een maximale loonbonus toe te kennen waarvan de medewerker maximum 2.880 EURnetto overhoudt. (basis 2018)
  • geen verworven recht, enkel gekoppeld aan de collectieve doelstellingen binnen een welbepaalde periode;
  • geen loon waarop vakantiegeld verschuldigd is; geen invloed op de loonnorm. Hierdoor blijft de kostprijs met een RSZ-solidariteitspremie voor de ondernemer beperkt.

Hoe werkt de loonbonus?

  • De bonus kan worden gekoppeld aan meetbare en transparante objectieven
  • Het bonusbedrag  voor jouw medewerkers kan variabel worden bepaald bij realisatie van verschillende doelstelling(en).

Twijfel of dit haalbaar is in jouw onderneming? Of schrikt de bijkomende ingewikkelde administratie je af?

Geen nood! Vanuit BizPlus begeleiden we jou bij het vaststellen van de bonus gekoppeld aan de doelstelling, bij de opmaak en het indienen van een loonbonusplan.

Voor bijkomende informatie, contacteer Danielle of Patrick