Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Kom alles te weten over het voorrangsprincipe voor deeltijdse werknemers

Wie deeltijds personeel tewerkstelt, zal er voortaan strikter moeten op toezien dat deze medewerkers voorrang hebben op openstaande vacatures of vrijgekomen uren in de onderneming. Deze voorrangsregel is niet nieuw maar zal voortaan worden gecontroleerd en – indien nodig – gesanctioneerd.
Een verwittigd werkgever…
 
Het uitdrukkelijke voorrangsprincipe slaat op de deeltijdse werknemers die ten vroegste vanaf 1 januari 2018 in dienst zijn en die hun tewerkstelling combineren met een werkloosheidsvergoeding (inkomensgarantie-uitkering of ‘IGU’). Deeltijdse werknemers zonder aanvullende werkloosheidsvergoeding hebben ook voorrang op openstaande vacatures, maar voor hen geldt geen sanctiebeleid.
 

Stappenplan

voorrangsprincipe voor deeltijdse werknemers, stap 1
De deeltijdse werknemer vraagt uitdrukkelijk en schriftelijk zijn voorrang aan (bij indiensttreding)

voorrangsprincipe voor deeltijdse werknemers, stap 2
De werkgever bevestigt de aanvraag schriftelijk en verklaart de werknemer op de hoogte te brengen van alle passende* vacatures.
*Passend = zelfde functie als diegene die al wordt uitgeoefend, en waarvoor de werknemer de vereiste kwalificaties beschikt. Bovendien gaat het om vacatures die het aantal uren van de deeltijdse werknemer verhogen voor een periode van minstens 1 maand of voor onbepaalde duur.

voorrangsprincipe voor deeltijdse werknemers, stap 3
De werkgever deelt schriftelijk aan de werknemer alle passende voltijds of deeltijdse vacature(s) mee. Dit moet binnen de maand gebeuren. De werkgever bewaart een kopie van deze mededeling gedurende 7 jaar.

voorrangsprincipe voor deeltijdse werknemers, stap 4
De werknemer krijgt minstens 1 week tot maximaal 1 maand om te beslissen.

voorrangsprincipe voor deeltijdse werknemers, stap 5
De werkgever is verplicht om de functie toe te kennen aan de werknemer die het jobaanbod heeft aanvaard.

Indien de werknemer niet ingaat op de vacature, dan is de werkgever verplicht om dit via de loonadministratie (ASR – Aangifte Sociaal Risico) aan de betrokken overheid door te geven.

Indien de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt, dan riskeert hij een responsabiliseringsbijdrage van 25 EUR per deeltijdse werknemer (met IGU) en per maand waarin de verplichting niet werd nageleefd.

Vragen? Opmerkingen?
Wij staan je graag te woord. Al onze contactmogelijkheden vind je hier.