Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Hoe motiveer je een ontslag?

Sta je op het punt om een medewerker te ontslaan? Dan heeft deze ex-medewerker het recht om te informeren waarom hij of zij ontslaan werd. Beantwoord je deze vraag niet, dan betaal je dit met een boete gelijk aan het loon van 2 weken. Een nasleep die je liever niet ziet gebeuren. Sluit alles ineens netjes af door de redenen van het ontslag neer te schrijven. Maar hoe motiveer je een ontslag? Gebruik deze 3 tips om je heel wat narigheid achteraf te besparen.

  1. Wacht niet tot het kalf al verdronken is.

In de meeste gevallen komt de beslissing om iemand te ontslaan er niet van vandaag op morgen. Je hebt al even in de gaten dat je medewerker niet meer functioneert zoals vroeger. Laat dit niet zomaar begaan. Ga in dialoog. Stel in overleg met je medewerker een aantal constructieve werkpunten op. Doe dit niet enkel mondeling. Schrijf alles neer. Op papier. Of nog beter op e-mail, als bewijs dat je medewerker dit document ontvangen heeft.

  1. Stel een dossier met relevante informatie samen.

In de praktijk is een mondelinge verwittiging sneller gegeven dan een schriftelijke verwittiging. Maar bewijs achteraf maar eens dat dit gesprek effectief plaatsgevonden heeft. Schriftelijke bewijsstukken zijn dus heel belangrijk om het ontslag te motiveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aangetekende verzendingen, verslagen van evaluatiegesprekken, verklaringen die de medewerker ondertekende, …

  1. Zorg voor een correcte ontslagmotivatie.

Je hebt een duidelijke ontslagmotivatie voorbereid. Alles ligt klaar. Vraagt de ex-medewerker naar deze motivatie? Stuur die dan zeker binnen de 2 maanden na de aanvraag via aangetekende zending naar deze persoon. Met deze laatste stap heb je er alles aan gedaan om het ontslag correct uit te voeren.

Nog een belangrijk weetje. Een ontslagmotivering is niet verplicht

  • wanneer de medewerker minder dan 6 maanden bij jouw bedrijf tewerkgesteld is.
  • als er een contract van bepaalde duur werd afgesloten.
  • bij studenten.

Heb je graag iemand aan je zijde bij dergelijke situaties? Contacteer ons.