Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Het groeigesprek, de basis van een personeelsbeleid met een toekomstvisie

Wanneer je als ondernemer groeit en er alles aan gedaan hebt om je te laten omringen door fijne medewerkers, die elke dag het beste van zichzelf geven, dan ben je een gelukkige ondernemer.

Goede medewerkers vallen niet uit de lucht, je krijgt ze niet cadeau. Het is een gevolg van een open communicatie, wederzijds respect en de durf om te investeren in de verdere ontwikkeling van de competenties van je medewerkers. Hiervoor is een groeigesprek het middel bij uitstek.

Wat is het verschil tussen een groeigesprek en een evaluatie- en/of functioneringsgesprek?

Het groeigesprek is toekomstgericht. Het vertrekt vanuit het heden en is gericht naar de toekomst. Je bespreekt hierin specifiek de taken. Samen met je medewerker bekijk je de taakinhoud, de technische kennis en de vaardigheden die nodig zijn bij de taakuitvoering. Welke attitude heeft de medewerker hierbij? Daarnaast komen ook de werksfeer, betrokkenheid, arbeidsomstandigheden en zeker niet onbelangrijk ook werkvreugde aan bod.

Doel van een groeigesprek

Anders dan bij een evaluatie- en/of functioneringsgesprek is een groeigesprek eerder gericht op de job dan op de persoon. Wat in het functioneren werkt stimulerend of wat remt af? Je maakt aan de hand van deze bevindingen, samen concrete afspraken en legt doelstellingen vast.
Je gaat na of er eventuele conflicten zijn in het team. Als deze er zijn, moet het duidelijk zijn dat in een groeigesprek ruimte en tijd is om deze te bespreken. Hoe kunnen deze conflicten worden aangepakt?
Zitten alle groeigesprekken erop? Vergeet dan niet om de globale resultaten terug te koppelen naar je personeelsbeleid. Pas aan, stuur bij. Want alleen dan dragen groeigesprekken bij tot de groei van jouw onderneming en bekom je een win-win.

Aandachtspunten bij een groeigesprek :

  • Een goede voorbereiding draagt bij tot een beter gesprek.
  • Benut hiervoor de nodige tijd.
  • Maak er een open gesprek van en luister naar je medewerker.
  • Durf een schouderklopje te geven.
  • Stel open vragen en vraag door.
  • Bespreek gebeurtenissen die invloed hebben op het functioneren.
  • Blijf bij de feiten en oordeel niet.
  • Laat de medewerker oplossingen aanbrengen en luister.
  • Gebruik deze tool als een middel om je personeelsbeleid te evalueren.

Zin om hieraan te beginnen? Fantastisch! Jij bent een ondernemer met een toekomstvisie.
Nog wat koudwatervrees? Geen nood! Bij BizPlus begeleiden we jou tijdens deze gesprekken, van begin tot eind.

Bel of mail ons en wij laten je onze aanpak weten.