Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Het afwijkingsdocument bij deeltijdse arbeid

Voor deeltijdse werknemers die buiten het normaal vastgelegde uurrooster werken, is de registratie van afwijkende uren verplicht. Gebeurt dit niet, dan speelt het vermoeden van een voltijdse tewerkstelling. Als werkgever riskeer je een administratieve geldboete van 400 EUR – 4.000 EUR (per deeltijdse werknemer) te moeten ophoesten!

Ofwel gebeurt de registratie in het afwijkingsdocument, ofwel via een systeem van tijdsregistratie.

In het afwijkingsdocument noteert de werkgever elke afwijking van het begin- en/of einduur. Dit moet onmiddellijk gebeuren, zodat controle door inspectie mogelijk is. De medewerker plaatst ook onmiddellijk zijn handtekening bij elke afwijking. De werkgever ondertekent wekelijks het register en bewaart dit sociaal document gedurende 5 jaar. Het afwijkingsdocument moet niet ingebonden zijn.

Hans werkt telkens van 8 uur tot 12 uur. Uitzonderlijk werkt hij tot 13 uur. Hij zal het startuur van zijn afwijking (12 uur) van zijn prestaties moeten invullen in het afwijkingsdocument, met vermelding van zijn naam, de juiste datum en zijn handtekening. Na het einde van zijn prestaties vult hij het einduur (13uur) in en plaatst hij opnieuw zijn handtekening.

Als alternatief is een systeem van tijdsopvolging (al dan niet elektronisch) ook mogelijk. Dit kan via een tijdsregistratiesysteem dat volgende informatie registreert:

  • Identiteit van de medewerker
  • Begin en einde van de werkdag en de pauzes
  • Specifieke periode waarop gegevens betrekking hebben

Ook hier geldt een bewaringsplicht van 5 jaar.

Tot slot geven we nog mee dat ook voor deeltijdse studenten met afwijkende uren een registratie verplicht is.

Wil jij zo'n afwijkingsdocument of heb je bijkomende vragen? Aarzel niet ons te contacteren.