Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Gewaarborgd loon terugvorderen na een ongeval? Ja, het kan!

Bram is wielerfanaat in hart en nieren. Elk weekend geniet hij dan ook van een stevige fietstocht. Tijdens een van zijn wekelijkse ritten gaat het echter fout. Op weg naar huis wordt hij op een druk kruispunt door een auto aangereden die hem niet tijdig had opgemerkt.

Zijn koersfiets is voor de schroothoop maar zelf komt Bram ervan af met een gebroken arm en wat schaafwonden. De verzekeraar van de bestuurder, die het ongeluk heeft veroorzaakt, vergoedt de materiële en lichamelijke schade. Bram kan een viertal weken niet gaan werken en ontvangt van zijn werkgever gewaarborgd loon.

Tegenslag voor Bram maar ook voor zijn werkgever die het een tijdje zonder hem moet stellen.
Gelukkig kan zijn werkgever het gewaarborgd loon (incl. de patronale bijdragen) terugvorderen van de ‘tegenpartij’, nl. de verzekeraar van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt.

Welke vergoedingen kan je als werkgever terugvragen?
Het gaat om het loon dat je als werkgever moet doorbetalen aan een arbeidsongeschikte medewerker die het slachtoffer werd van een ongeval met een aansprakelijke derde. Concreet gaat het om het gewaarborgd maandloon bij bedienden en het gewaarborgd loon voor arbeiders gedurende 30 kalenderdagen. Ook de RSZ bijdragen die hierop verschuldigd zijn, kunnen worden teruggevorderd.

Hoe terugvorderen?
Je richt best een aangetekende brief aan de verzekeraar van jouw medewerker met vermelding van plaats en datum van het ongeval, de identiteit van werknemer en het bewijs van de betaling van het gewaarborgd loon en de bijhorende patronale kost. Hierbij voeg je de desbetreffende loonbrief en vermeld je het bankrekeningnummer waarop het gewaarborgd loon (incl. patronale bijdragen) mag worden teruggestort. De verzekeraar doet vervolgens het nodige om dit verder af te handelen.

Te veel administratieve rompslomp? Wij doen het voor jou. Wij zijn slechts 1 mailtje of 1 telefoontje van je verwijderd.

>> vind hier onze contactgegevens