Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Een mythe omtrent feestdagen ontkracht ...

"Wanneer ik mijn personeel op een feestdag laat werken, dan kost dit mij dubbel zoveel!"

Dit is een veel gehoorde uitspraak die berust op een misvatting.
Prestaties op een feestdag worden aan het gewone basisloon uitbetaald. Enkel wanneer in de sector een bijzondere toeslag is voorzien of individueel een hoger loon werd afgesproken, is dit niet het geval. Wel heeft de medewerker het recht om deze feestdag dan op een ander moment op te nemen.

Wanneer er echter op een feestdag overuren worden gepresteerd, dan verandert dit de zaak. Deze uren moeten wel aan 200% worden uitbetaald.

Niet zeker of er in jouw sector een specifieke regeling bestaat? Wij vertellen het jou!
Neem contact met ons op.