Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Een goed voorbereide ondernemer is er 2 waard!

Wacht niet tot een aangekondigde controle om je verplichte sociale documenten in orde te brengen. Je kan heel wat stress vermijden door ervoor te zorgen dat je alle nodige documenten en aangiften onmiddellijk aan een inspecteur kan voorleggen. 

We geven je alvast een top 5

  1. Het arbeidsreglement

Ook al werk je enkel met studenten of heb je slechts 1 vaste medewerker in dienst, het arbeidsreglement is een absolute must! Dit document bevat alle rechten en plichten van werknemer en werkgever binnen de onderneming. Het moet zowel aanwezig zijn op de werkvloer als in camionettes of op werven. Zorg dat je arbeidsreglement helemaal ‘up to date’ is en werd geregistreerd bij de inspectie van de sociale wetten.

  1. Verplichtingen voor deeltijdsen

Start je deeltijdse medewerker soms wat vroeger of werkt hij/zij net wat langer, dan controleert de inspecteur zeker het verplichte afwijkingsregister. In dit document noteer je alle afwijkingen op het overeengekomen uurrooster. Ook de deeltijdse arbeidsovereenkomst moet je steeds kunnen voorleggen. Voor medewerkers met een variabele tewerkstelling moet het toepasselijke uurrooster vooraf uithangen.

  1. Loonbarema’s respecteren

Welke loonafspraken je met je medewerker ook maakt, het bruto uur- of maandloon moet minstens het minimum bedragen dat per sector wordt bepaald. Controleer regelmatig of dit nog het geval is. Loonregularisaties die meestal tot 3 jaar teruggaan in de tijd, kunnen een zware kost betekenen.

  1. Kosten eigen aan de werkgever

Deze vorm van vergoeding is wellicht het stokpaardje van de inspecteur. Vooral hoge kostenvergoedingen waarvoor geen verantwoording is, komen in het vizier en worden zonder pardon verworpen. Met bewijsstukken zoals facturen, parkeerbonnen, logboek dienstverplaatsingen, … kan je aantonen dat de terugbetaling gegrond is.

  1. Voordelen alle aard

Bedrijfswagen, smartphone, laptop,…. Beschikt je medewerker over een van deze werkmiddelen en mag hij die ook privé gebruiken? Zo ja, dan is er sprake van een voordeel waarop belastingen en RSZ verschuldigd zijn. Voor het niet (correct) aangeven van een bedrijfswagen zijn de boetes niet min.  Bovenop de gewone bijdrage komt een sanctie die gelijk is aan tweemaal de normaal verschuldigde bijdrage.
 

Je hebt nu toch tijd genomen om hier even bij stil te staan. Maak van de gelegenheid gebruik om te checken of 'de top 5'-documenten daadwerkelijk in orde zijn. 
Zo niet, dan kan je steeds bij BizPlus terecht.
Mailtje naar: info@bizplus.be
Telefoontje naar Patrick: +32 (0)474 99 09 16
Telefoontje naar Danielle: +32 (0)472 24 00 04