Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Een doktersbriefje? Is dit verplicht?

Geveld door griep belt Pieter in de loop van de voormiddag zijn werkgever op met de boodschap dat hij de eerstkomende dagen niet zal komen werken. Hij bezorgt geen ziektebriefje, maar na een kleine week hervat hij het werk.
Moet zijn werkgever deze ziektedagen uitbetalen? Een echt bewijs van ziekte heeft hij immers niet.

Bij ziekte voorziet de wet enkel dat de werknemer (of iemand anders) zo snel mogelijk zijn werkgever moet inlichten over zijn ziekte. Dit kan op om het even welke manier (sms, e-mail, telefoon,…).
Om de ziekte te kunnen bewijzen, is een doktersbriefje nodig. Deze verplichting is niet wettelijk bepaald, maar wordt voorzien in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst. Als werkgever kan je bovendien steeds een medisch getuigschrift vragen.

Het medisch getuigschrift moet binnen de twee werkdagen vanaf de dag van de arbeidsongeschiktheid door de werknemer worden bezorgd, tenzij anders overeengekomen. Is het getuigschrift te laat, dan moet de werkgever de ziektedagen die voorafgaan aan de ontvangst van het attest niet betalen.

Wil je vermijden dat je pas tegen de middag verneemt dat je werknemer ziek is? Verwacht je vanaf de eerste ziektedag al een doktersbriefje?  Dan neem je deze afspraken beter op in jouw arbeidsreglement.
 

Weetje:
Wil je een controlearts inschakelen? Weet dat dit al kan nog vóór je een doktersbriefje ontvangt.

Roept dit artikel nog vragen op omtrent ziekte? Contacteer ons.