Het ABC van de doktersattesten

Dat dokters tegenwoordig heel wat meer attesten afleveren – al dan niet digitaal – valt niet te betwisten. Waar het vroeger hoofdzakelijk om “ziekte”-attesten ging, krijgen werkgevers steeds vaker medische attesten van medewerkers die eigenlijk niet ziek zijn, maar ook niet kunnen werken. Klinkt dit tegenstrijdig ? Lees dan vooral verder.

Wanneer een medewerker niet in staat is om te werken, en dus afwezig is, moet hij dit kunnen verantwoorden aan zijn werkgever. Bij opname van klein verlet, bijvoorbeeld huwelijk, kan dit met een akte van de burgerlijke stand.

Voor zaken die met gezondheid te maken hebben, komt de behandelende geneesheer tussen. Hij bepaalt of zijn patiënt al dan niet arbeidsgeschikt is. Afhankelijk van het soort attest, moet de werkgever al dan niet gewaarborgd loon betalen.

We overlopen hieronder het arsenaal aan attesten:

NIEUW – het quarantainegetuigschrift

Medewerkers die in contact zijn gekomen met een besmet persoon (COVID-19), of zelf besmet zijn maar geen symptomen vertonen, of medisch gezien een risico lopen, krijgen een quarantainegetuigschrift van hun arts. De medewerker is arbeidsgeschikt maar mag niet aanwezig zijn op de werkvloer.

Gevolgen:

  • de medewerker bezorgt dit getuigschrift aan zijn werkgever;
  • ofwel kan de medewerker verder aan de slag via telewerk;
  • ofwel is telewerk niet mogelijk. In dit geval kan de medewerker aanspraak maken op tijdelijke werkloosheid – corona

Arbeidsongeschikt? Nee, dus geen gewaarborgd loon

NIEUW – het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wegens het vermoeden van besmetting door het COVID-19

Wanneer een medewerker symptomen vertoont van COVID-19 en telefonisch contact opneemt met zijn behandelende geneesheer, dan levert deze een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid af. Dit attest wordt meestal via digitale weg bezorgd, maar kan ook per post worden verstuurd.

Gevolgen:

  • de medewerker bezorgt dit getuigschrift aan zijn werkgever;
  • de medewerker blijft afwezig voor de duur vermeld op het getuigschrift

Arbeidsongeschikt? Nee, dus geen gewaarborgd loon.

Attest van raadpleging

Een medewerker plant zijn afspraken voor een medische consultatie of behandeling, bij voorkeur buiten de arbeidsuren. Lukt dit niet, dan kan hij in overleg met de werkgever een halve of volledige dag verlof opnemen. Neemt de afspraak maar een uurtje in beslag, dan kan de medewerker ook ‘toegestane afwezigheid’ aanvragen. Hij verantwoordt zijn afwezigheid met een ‘attest van raadpleging’ die zijn arts hem bezorgt.

Gevolgen:

  • ofwel neemt de medewerker hiervoor verlof of inhaalrust op;
  • ofwel vraagt de medewerker toegestane afwezigheid met een attest van raadpleging

Arbeidsongeschikt? Nee, dus geen gewaarborgd loon.

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

De ‘klassieker’ onder de medische attesten, het zogenaamde ‘ziektebriefje’. Hierin verklaart de behandelende geneesheer, na onderzoek, zijn patiënt arbeidsongeschikt voor een bepaalde periode. Hij geeft hierin aan of er sprake is van ziekte/ongeval/zwangerschap én of betrokkene de woonst al dan niet mag verlaten. Met het oog op een eventueel herval, duidt de arts in het attest bovendien aan of het al dan niet om een verlenging gaat.

Gevolgen:

  • zoals voorzien in het arbeidsreglement bezorgt de medewerker dit attest aan zijn werkgever;
  • de medewerker blijft afwezig voor de duur van de ziekte;
  • de werkgever betaalt gewaarborgd loon, tenzij de mutualiteit tussenkomt

Arbeidsongeschikt? Ja, dus wel gewaarborgd loon. In bepaalde gevallen komt de mutualiteit al dan niet onmiddellijk tussen.

Bijzonder geval: de meeste attesten verklaren de medewerker 100% arbeidsongeschikt. We stellen echter in de praktijk vast dat artsen hun patiënten na verloop van tijd soms ‘gedeeltelijk’ arbeidsongeschikt verklaren, bijvoorbeeld 40% ongeschikt, 60% geschikt. Als werkgever ben je niet verplicht om hierop in te gaan en jouw medewerker gedeeltelijk weer aan de slag te laten gaan. Zolang dit niet gebeurt, blijft de werknemer verder volledig arbeidsongeschikt tot hij weer voor 100% arbeidsgeschikt kan opstarten.

Is dit ABC nog steeds Chinees voor jou?  Aarzel niet ons te contacteren. Wij spreken jouw taal.

Regelmatig tips ontvangen?

Blijf je graag op de hoogte van wat reilt en zeilt binnen de wereld van sociale wetgeving en personeelsbeleid? Vul dan onderstaand formulier in en je krijgt van ons regelmatig handig en onmiddellijk toepasbaar advies in je mailbox.

De grote wervings- en selectiepoll

De grote wervings- en selectie poll
Vul onze poll in en help ons om binnenkort het grote-arbeidsmarkt-mysterie te ontrafelen!

Wij gebruiken cookies om jouw surfervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘cookies aanvaarden’ of verder te gaan op deze website, verklaar je je akkoord met al onze cookies. Meer info

Je kan parkeren op de site “Studiebureau Jonckheere”, parking KBC
BizPlus bevindt zich op de derde verdieping