Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

Al dan niet geplande doktersbezoeken, hoe ga je er als werkgever mee om?

Bart loopt al een tijdje rond met oogklachten. Na lang uitstellen besluit hij uiteindelijk om een oogarts te raadplegen. Ondanks de drukke agenda van de arts, weet hij toch nog een afspraak te bemachtigen op donderdagnamiddag. Hij brengt zijn werkgever hiervan op de hoogte.

Vicky is zwanger van haar tweede kindje. Ze plant haar zwangerschapsbezoeken bij de gynaecoloog zo veel mogelijk na haar werkuren in. Dit lukt niet altijd waardoor ze ook wel eens afwezig is op het werk.

Simon komt aan op zijn werk maar voelt al snel dat zijn ontbijt hem niet goed is bevallen. Hij brengt zijn directe chef op de hoogte en besluit naar huis te gaan. De volgende dag is Simon terug op post, gezond en wel.   

Al dan niet geplande doktersbezoeken, hoe ga je er als werkgever mee om? Heeft de werknemer recht op loon voor een doktersbezoek binnen de werkuren?

Voor een controle, behandeling of onderzoek tijdens de werkuren heeft een werknemer geen recht op (gewaarborgd) loon. Het is de bedoeling dat deze doktersafspraken door de werknemer buiten de werkuren worden gepland. Dit geldt ook voor de afname van coronatesten.

Lukt dit niet, dan neemt de werknemer (on)betaald verlof (of inhaalrust indien opgebouwd). De werkgever kan het attest van behandeling aan de werknemer opvragen ter staving.

Een uitzondering vormen de zwangerschapsonderzoeken. De geplande afwezigheden hiervoor dienen wél door de werkgever te worden vergoed.

Medewerkers die in de loop van de dag arbeidsongeschikt worden, hebben steeds recht op gewaarborgd loon, ongeacht of er een doktersbezoek aan te pas komt.

Corona update: werknemers die binnenkort hun coronavaccin laten plaatsen, krijgen hiervoor recht op klein verlet, vergoed door de werkgever.

Voor al je vragen, groot of klein, moet je bij BizPlus zijn. Wij geven je graag een antwoord in mensentaal. Neem contact op.