Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Advies & begeleiding van jouw personeelsbeleid

Wat leeft er bij mijn personeel?
Is mijn personeel nog wel gemotiveerd?
Heb ik voldoende aandacht voor de problemen/vragen van mijn personeel?

Net als de meeste ondernemers heb je weinig tijd en schrik je er misschien wel voor terug om functioneringsgesprekken te voeren met jouw medewerkers?

Vanuit BizPlus ondersteunen wij je bij het opstarten van deze gesprekken en leiden we alles in goede banen.
Dergelijke gesprekken kunnen inderdaad zeer tijdrovend zijn, maar de invloed ervan is niet te onderschatten. Werknemers hechten hier heel veel belang aan. Daarnaast zijn deze gesprekken een immense bron van informatie over het wel en wee van uw bedrijf.

Jouw medewerkers willen worden gehoord en willen hun grieven op tafel kunnen leggen. Uit de meeste gesprekken blijkt dan ook dat medewerkers soms meer betrokken zijn bij het bedrijf dan je misschien zelf had verwacht. Dit kan nuttig zijn om verschillende redenen:
 

  • Op deze manier weet je wat er leeft onder de werknemers.
  • Als je eraan denkt veranderingen door te voeren, maar niet goed weet hoe dit aan te pakken (bv. starten met het werken in teams, leidinggevende aanstellen in de groep …)
  • Als je gewoon wilt luisteren naar de werknemers en polsen naar hun motivatie of nodige aandachtspunten wenst te ontdekken.
  • Als je interesse hebt voor het functioneren van jouw onderneming en jouw medewerkers.

Hoe gaan we te werk? In een voorbereidend gesprek luisteren wij naar wat je wil bereiken met de functioneringsgesprekken.
We stellen dan samen een plan van aanpak op.
Vervolgens zorgen we ervoor dat deze gesprekken in een veilige omgeving kunnen plaatsvinden, zodat de werknemers op een vertrouwelijke manier het gesprek kunnen voeren.
Nadien ontvang je een verslag met concrete en praktische voorstellen voor jouw onderneming.