Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Blog

BELANGRIJK! BELANGRIJK! Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 mei

Vanaf 1/5/2018 worden de opzeggingstermijnen opnieuw aangepast. Weet dat deze belangrijke wijziging ook in jouw arbeidsreglement moet worden opgenomen.

Tijdens de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst gelden voortaan kortere opzeggingstermijnen. Zo geldt bij minder dan drie maanden anciënniteit in het bedrijf slechts een opzeggingstermijn van 1 week!

Wat moet je hiervoor concreet doen?
Om de wettelijke opzeggingstermijnen die opgenomen zijn in jouw arbeidsreglement te wijzigen, is het nodig om die te vervangen door de nieuwe termijnen die vanaf 1 mei 2018 van toepassing zijn. Dit gebeurt via een bijvoegsel dat je ondertekent en bij het huidige arbeidsreglement bewaart. Voor jouw medewerkers volstaat het om hen hiervan een kopie te bezorgen en hen dit te laten ondertekenen voor ontvangst. Binnen de 8 dagen stuur je een kopie naar het gewestelijk bureau van de dienst 'Toezicht op de sociale wetten'.

Zijn er sinds de invoering van het huidige arbeidsreglement in jouw onderneming nog zaken gewijzigd?
  • Zijn alle voltijdse uurroosters opgenomen?
  • Werken jouw medewerkers nu flexibel?
  • Hangen er intussen camera’s in de onderneming?
  • Is het tijdskader van jouw deeltijdse werknemers opgenomen? (verplicht vanaf 1/04/2018)
  • Zijn er glijdende uren van toepassing in jouw onderneming?
  • Nieuwe sancties bij inbreuken op interne afspraken?
  • Ook afspraken vastleggen omtrent de opname van inhaalrust of verlofdagen kunnen heel wat discussies vermijden!
  • Of dateert jouw arbeidsreglement al van vóór 2014? 
Is het antwoord op 1 van bovenstaande vragen volmondig 'ja'? Stel dan nu jouw arbeidsreglement volledig op punt. Stuur ons een mail (info@bizplus.be) en wij zorgen ervoor dat jouw arbeidsreglement up tot date is.